Υπηρεσίες

«Η μουσική αποτελεί το μύθο που στήνουμε
για να ερμηνεύσουμε την εσωτερική μας ζωή».
Susanne Lang
Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία συγκαταλέγεται στις «Θεραπείες μέσω Τέχνης».
Περιλαμβάνει  την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μουσικοθεραπείας.
Η βασική ιδέα της μουσικοθεραπείας έγκειται στα οφέλη που αποκομίζει ο συμμετέχων από τις θεραπευτικές πτυχές της μουσικής, αλλά κυρίως από τη δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης.
Συγκεκριμένα στη μουσικοθεραπεία δημιουργείται ένας χώρος, όπου διευκολύνεται η προσωπική και διαπροσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου μέσω ήχου και μουσικής, με τη χρήση μιας προσέγγισης που δίνει έμφαση στο σεβασμό, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη γνησιότητα. Μέσα στην ασφάλεια και στην ελευθερία της θεραπευτικής σχέσης τα συναισθήματα μπορούν να βιωθούν ελεύθερα και με σαφήνεια στο έπακρο αυτού που είναι.
Γεφυρώνοντας τους κόσμους της τέχνης και της επιστήμης, ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τη μουσική δημιουργική έκφραση ως διαδικασία εξωτερίκευσης και μορφοποίησης βαθύτερων εσωτερικών συγκινησιακών καταστάσεων του συμμετέχοντος.
Παρέχονται τόσο ατομικές όσο και ομαδικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας.
Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών μουσικά όργανα διαφορών κατηγοριών (πνευστά, έγχορδα, κρουστά κτλπ) καθώς επίσης το σώμα και τη φωνή τους.

Τι μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη μουσικοθεραπεία;
Στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται τόσο ενεργητικές μέθοδοι όπως ο μουσικός αυτοσχεδιασμός μέσω οργάνων, φωνής και σώματος, η σύνθεση μουσικής, η σύνθεση τραγουδιού και η κίνηση όσο και δεκτικές όπως η ακρόαση ηχογραφημένης ή ζωντανής μουσικής. Πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια συνεδρία και συνδυασμός ενεργητικών και δεκτικών μεθόδων.

Σε ποιους απευθύνεται;
Συνεδρίες μουσικοθεραπείας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλες τις ηλικιακές/αναπτυξιακές φάσεις της ζωής του ανθρώπου, από την εμβρυϊκή ζωή, έως το βαθύ γήρας.
Το φάσμα των πληθυσμών που μπορούν να ωφεληθούν από τη μουσικοθεραπεία είναι ευρύ: άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, νευρολογικές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις, άτομα με νοητική, κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, σύνδρομο Down και άλλα σύνδρομα κ.α.
Ωστόσο, η μουσικοθεραπεία απευθύνεται και σε ανθρώπους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους βαθύτερα και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, χωρίς να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη ασθένεια.
Για τη συμμετοχή στις συνεδρίες μουσικοθεραπείας δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Ποιοι είναι οι στόχοι της μουσικοθεραπείας;
Ανάλογα με τις ανάγκες του συμμετέχοντος, διαμορφώνονται εξατομικευμένοι στόχοι, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
-Έκφραση και ανάδυση του εαυτού και της προσωπικότητας μέσα από την μουσική εμπειρία.
-Αποφόρτιση συγκινησιακών εντάσεων και διοχέτευση του συναισθήματος με δημιουργικούς τρόπους.
-Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, μέσα από τη βίωση «κορυφαίων» εμπειριών.
-Ανάπτυξη των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
-Ανάπτυξη των κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων.
-Μείωση του άγχους, φοβιών και ανησυχιών που εμποδίζουν τη ψυχολογική ανάπτυξη.
-Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης του συμμετέχοντος στον οργανισμό του και απόκτηση μιας εσωτερικής εστίας αξιολόγησης.
-Ικανότητα για τη διαδικασία κίνησης προς μια κατεύθυνση επιλογών που βασίζεται στην προσωπική ελευθερία του ατόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μουσικοθεραπεία μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), εδώ:
https://sites.google.com/view/musictherapy-gr/ο-εσπεμ

Νευρολογική Μουσικοθεραπεία

Η Νευρολογική Μουσικοθεραπεία (Neurologic Music Therapy, NMT) είναι ένα κλινικό μοντέλο που καθοδηγείται από την έρευνα και βασίζεται στις εξελίξεις στη νευροεπιστήμη και στην κατανόηση της αντίληψης, της παραγωγής και της εκτέλεσης της μουσικής καθώς και του τρόπου με τον οποίο η μουσική μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει τον «μη-μουσικό» εγκέφαλο και τις λειτουργίες της συμπεριφοράς. Αποτελείται από ένα τυποποιημένο σύστημα κλινικών τεχνικών που χρησιμοποιούν τη λειτουργική αντίληψη όλων των ιδιοτήτων της μουσικής για να εκπαιδεύσουν και να επανεκπαιδεύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς.

Απευθύνεται σε ασθενείς με νευρολογικές ασθένειες, όπως:

  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Τραυματική εγκεφαλική κάκωση
  • Νόσος του Πάρκινσον
  • Νόσος του Χάντινγκτον
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Νόσος Αλτσχάιμερ
  • Αυτισμός

καθώς και άλλων νευρολογικών ασθενειών που επηρεάζουν τη νόηση, την κίνηση, την επικοινωνία και την ψυχοκοινωνική λειτουργία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:
https://nmtacademy.co/home/clinic/

Φωνητική Ψυχοθεραπεία

Στη φωνητική ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σαν κύριο όργανο τη φωνή και πάντα στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης, δημιουργείται ένας ασφαλής χώρος όπου τα συναισθήματα μπορούν να βιωθούν και να εκφραστούν ελεύθερα και στο έπακρο αυτού που είναι. Χρησιμοποιώντας σαν τρόπους έκφρασης την αναπνοή, τη φωνή, τους φυσικούς αυθόρμητους ήχους, την ακρόαση – ερμηνεία – δημιουργία τραγουδιών και τον λεκτικό διάλογο, ο συμμετέχων έρχεται σε επαφή τόσο με συνειδητές όσο και με ασυνείδητες πλευρές του εαυτού του.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η μουσική, όντας μη λεκτική, και ιδιαίτερα η φωνή μας, είναι ότι μας δίνει ευκολότερη πρόσβαση τόσο στο προσωπικό όσο και στο συλλογικό ασυνείδητο και ενισχύει την ανάδυση συναισθημάτων, σκέψεων, εικόνων και αναμνήσεων.
Το συγκεκριμένο μοντέλο φωνητικής ψυχοθεραπείας αναπτύχθηκε από τη Dr. Austin και ενσωματώνει τις ιδέες και θεωρίες της αναλυτικής ψυχολογίας (Carl Jung) με την πρακτική της φωνητικής μουσικοθεραπείας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τεχνικές όπως το vocal holding (φωνητικό κράτημα), το free associating singing (ελεύθερο συνειρμικό τραγούδι), το toning και το chanting.
Οι τεχνικές αυτές μας βοηθούν να γνωρίσουμε εκ νέου τον εαυτό μας, ανακαλύπτοντας πλευρές που μπορεί να είχαμε ξεχάσει ή «θάψει» στα βάθη του «είναι» μας. Προσεγγίζουμε ξανά το κέντρο μας, διοχετεύοντας αυτή τη φορά την ενέργειά μας σε ένα δημιουργικό, παρά αυτοκαταστροφικό κανάλι.
Έχοντας σαν οδηγό το σώμα μας και μέσω της έκφρασης, η εμπιστοσύνη στον οργανισμό μας αρχίζει να αυξάνεται. Σταδιακά, αποκτάμε πλέον μια εσωτερική εστία αξιολόγησης, δημιουργώντας την ικανότητα να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση επιλογών που δεν βασίζεται στις τύψεις, στις ενοχές, στον φόβο αλλά στην προσωπική μας ελευθερία.
Απευθύνεται σε οποιοδήποτε άνθρωπο επιθυμεί να επεξεργαστεί και να επιλύσει θέματα που τον αφορούν αλλά και να αναπτύξει ένα πιο λειτουργικό τρόπο διαβίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:
http://dianeaustin.com